Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1693 SGDDT-GDTrH 17/12/2020 Thông báo, Thông báo tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh