Học sinh cần chú ý vấn đề thời sự ở môn Ngữ văn

Học sinh cần chú ý vấn đề thời sự ở môn Ngữ văn

Lượt xem:

Một số vấn đề thời sự gần gũi, thiết thực, nhân văn có thể được đưa vào đề thi môn Ngữ văn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo 7/9 môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó có Ngữ văn – đề thi duy nhất được ra dưới hình thức tự... ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT

Lượt xem:

Hơn 23h ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo 7/9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Các môn đã có đề tham khảo gồm Toán, Ngữ văn, Hoá học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử. Đề môn Giáo dục công dân và Ngoại ngữ chưa được công bố. Toán Ngữ văn Hoá học Địa lý Vật lý... ...