Trường THPT Lý Sơn

  • Điện thoại: 02553867216
  • Email: c3lyson@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi