Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Tiếp tục thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn đề nghị thí sinh là học sinh Trường THPT Lý Sơn tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của ngành Y tế và... ...
Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022

Lượt xem:

...